Hukuken geçerli neden göstermeksizin borçlarını ödememe durumuna temerrüt denmektedir ve hukuksal zeminde meşru değildir. Borsa üyesi temerrüt durumuna düşerse, borcunun üstüne ekleneceği faiz borcuna ise temerrüt faizi denmektedir. Borsa üyeleri borçlarını miktarlarını Takasbank’a ödemekle yükümlüdür, ödeyemedikleri durumda temerrüt durumuna düşmektedir. Borsa’da temerrüt durumuna düşmemek için Takasbank tarafından yapılan Teminat Tamamlama Çağrısı’na uyulması ve belirtilen sürede –ki belirtilen süre T+1 gün, saat 15.00’a kadar- borçların ödenmesi gerekmektedir.

temerrüt nedir

Temerrüt durumunun son aşaması ise;

Açık pozisyonlar işlem seansları içinde gerek üye gerek borsa tarafından likide edilebilir veya teminatlar Takasbank tarafınan nakde çevrilerek borç karşılanır. Ancak borçlar teminat seviyesinden fazlaysa ve nakde dönüştürüldüğünde borcu karşılamıyorsa, Takasbank bünyesinde ki üyeye ait diğer hak ve alacaklara el konulabilir, onların nakde dönüşmesi ve borcun ödenmesi gündeme gelebilir.

Borsa da borçların dikkatle takip edilmesi ve yasal süreler içinde borçların ödenmesi oldukça önemlidir. Çünkü temerrüt faizi oldukça maliyetlidir, daha da kötüsü son aşamada üyeye ait diğer varlıkların, alacakların ve hakların nakde dönüştürülmesi maliyeti çok daha arttırır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz gözükmeyecek.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>