Ekonomik bir terim olan Enflasyon Nedir sorusuna en basit cevap; piyasada bulunan para miktarının artmasından dolayı para biriminin değerinin düşmesi sonucu fiyatı sabit olan bir ürünün daha fazla para harcanarak elde edilmesidir. Hayat pahalılığı kavramı enflasyon sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Enflasyon artış gösterdiğinde genel olarak piyasada bulunan neredeyse her ürünün fiyatında da bir artış görülmektedir. Enflasyon ile para birimi ters orantılı olduğundan enflasyon arttığında para biriminin değeri düşmektedir.

Enflasyonun Nedenleri nelerdir?

Ekonomilerde pek istenmeyen bir durumdur enflasyon. Enflasyon ne kadar az olursa ülke ekonomisi için o derece iyidir. Ülkelerde bulunan doğal kaynakların az ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha belirgindir. Enflasyon ile mücadele edebilmek için önce nedenlerini anlamak ve ona göre çözümler bulmak gerekmektedir. En önemli nedenlerinden bazıları ülkeye karşılıksız bir şekilde dış piyasalardan para, döviz veya altın girmesi, ülke olarak elde edilen gelirin harcamalardan daha az olması, üretimin az olması, teknolojik olarak yenilikler ve para arzının artmasıdır.

Enflasyonun Sonuçları Nelerdir?

Enflasyon artması sonucunda hem üretici hem de tüketici zarar etmektedir. Üreticinin üretimini yaptığı maldan elde edeceği karın azalması ve tüketicinin de ihtiyaçlarını karşılama sorunuyla karşı karşıya kalmasıdır. Bu sayede üretici üretim yapmak istemez ve ellerinde bulunan para ve dövizleri üretimde kullanmak yerine daha fazla kar elde etmek amacıyla yatırım araçlarından olan emlak, altın veya dövize yönelmeleri sonucunda piyasada dalgalanmalara neden olurlar. Sosyal sonuçları bakımından da maaşlarda çok bir artış yapılamaz, gelir dağılımı dengesizleşir, üretim olmadığından ihracat geliri düşer ve oluşan bütçe açığından dolayı da dış borçlanma artar. Enflasyonu önleyebilmek ya da kontrol altında tutmak için hem devletin hem firmaların hem de tüketicilerin üzerlerine görevler düşmekte ve bunları da yerine getirdikleri takdirde amaçlanan enflasyon düzeyine ulaşmak mümkün olacaktır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz gözükmeyecek.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>